Hjælp til smerter

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Metoden som passer bedst til dig og din/dine problematikker fastlægger vi i løbet af første samtale. Her finder vi frem til hvad der er vigtigst for dig at arbejde med.
 
Nyeste forskning viser at CBT (kognitiv adfærdsterapi) og ACT (Acceptance and Commitment Therapy) er nogle af de mest virksomme metoder til at kontrollere og afhjælpe kroniske smerter. Sundhedsstyrelsen anbefaler i sin Nationale kliniske retningslinje netop anvendelsen af disse to terapeutiske metoder ved afhjælpning af kroniske smerter.
 
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
ACT får sit navn fra sine kernebudskaber: Accepter det, der ligger udenfor din personlige kontrol, og forpligt dig på at handle på måder, som beriger dit liv.

ACT er også en forkortelse som sammenfatter modellen:
A: (Accept) Accepter dine tanker og følelser og vær til stede.
C: (Choose) Vælg en retning, som er i overensstemmelse med dine værdier.
T: (Take action) Engager dig i handlinger som leder dig mod dine værdier.

Hos mig vil du opleve at vi sammen arbejder for at klarlægge, hvad der virkelig er vigtigt og meningsfuldt for dig – vi klarlægger dine værdier. Derefter bruger vi denne viden til at vejlede, inspirere og motiver dig til at sætte mål og handle på måder som kan berige dit liv. Samtidig lærer du psykologiske færdigheder til at håndtere og arbejde på din accept af den fysiske og psykiske smerte som livet uundgåeligt bringer med sig.

________________________________________________________________________________________________
 
Kognitiv terapi
Den underliggende tanke bag kognitiv terapi eller CBT er, at vores tanker og følelser spiller en fundamental rolle i forhold til vores adfærd. I kognitiv terapi arbejder vi med at skabe forståelse for hvordan tanker, følelser og adfærd hænger sammen.

Vi ser på hvordan du, gennem identifikation af og ændring af negative tanker, følelser og problematisk adfærd, kan arbejde på at lære, at selvom du ikke kan kontrollere ethvert aspekt af din krop, kan du kontrollere, hvordan du tolker og forholder dig til dine smerter.

CBT bruges også til angst, depression og fobi’er.
________________________________________________________________________________________________

Mindfulness
Mindfulness involverer accept, i den frostand at vi er opmærksomme på vores tanker og følelser uden at dømme dem, uden at tænke at der er "rigtige" eller "forkerte" tanker i et givent øjeblik. Når man udøver mindfulness, så er vores tanker opmærksom på, hvad vi føler i nu'et og ikke på hvad der er sket i fortiden eller forestillinger om fremtiden. MIndfulness handler om at være til stede i nu'et.

Hvordan kan mindfulness hjælpe dig?
Nogle gange kan det føles som om du er i konstant kamp med dine smerter og du vil bare have at de skal forsvinde hurtigst muligt. Dette er forståeligt, men samtidig kan det gøre dig frustreret, angst og deprimeret, når smerten ikke vil gå væk. Mindfullness kan hjælpe dig med at acceptere hvad der er i nu'et, inklusiv smerte, så du kan blive mere åben over for, hvad der sker. Det betyder ikke, at du skal resignere til et liv i smerte, men i stedet at du er i stand til at vælge de ting som giver dit liv værdi.

Smerte er ikke kun stressende i sig selv, men er samtidig med til at øge smerte og er med til at vedligeholde smerte. Ved kronisk smerte kan nervesystemet bliver  sensitiseret (mere følsomt) og du kan derved opleve at ting som ikke tidligere var smertefulde, nu kan være meget smertefulde. Mindfulness kan være med til at gøre dig mere afslappet, og afslapning er meget vigtigt i forhold til smerte, da det kan være med til at fremme kroppens naturlige smertestillere.

Negative tanker og følelser kan også være med til at sensitisere dit nervesystem og øge dine smerter. Specielt det der kaldes katastrofetanker, kan være en af det stærkeste prediktorer for, at akut smerte kan blive kronisk. Gennem mindfullness og/eller hypnoterapi kan disse negative tanker reduceres og dermed reduceres dine smerter også.
________________________________________________________________________________________________

Hypnoterapi
Det har længe været kendt at hypnose kan fjerne smerte, men det er sjældent muligt eller praktisk, at være i trance hele tiden. Derfor har ny forskning undersøgt mulighederne for at ændre måden vi opfatter smerter.

Hypnoterapi for kronisk smerte kan derved være med til at nedsætte ubehaget og den oplevede smerte. Samtidig kan det være med til sænke stress og afhjælpe søvnproblemer.

Hypnoterapi skal ikke bruges til at afhjælpe akutte smerter som kan behandles, men udelukkende til at afhjælpe diagnostiserede kroniske smerter.
Autoriseret psykolog Heidi Kjøgx | CVR: 36416742 | 8220 Brabrand  | Tlf.: 51680411